Skip to content

Времено ослободување од плаќање за градежно земјиште

Времено ослободување од обврска за плаќање надомест и закупнина за градежно земјиште во државна сопственост

Физичките лица, носители на правото на приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, ако надоместот (закупнината) не можат да го плаќаат, можат времено да бидат ослободени од плаќањето.

Услови кои треба да ги исполнуваат се:

  • да се корисници на постојана парична помош;
  • да се корисници на социјална помош или
  • да се деца без родителска грижа додека користат правна и социјална заштита.

Извор: Закон за приватизација и закуп
на градежно земјиште во државна сопственост

www.uslugi.gov.mk

За водење и спроведување на целокупната постапка за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, обратете се во  Сервисеа.

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

This Post Has 0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Back To Top