Skip to content

Регистрација на моторно возило

Документите за регистрација на моторно возило се поднесуваат лично до Министерството за внатрешни работи, според местото на живеење на физичкото лице или според седиште на правното лице.

Ако се врши регистрација на ново моторно возила потребни се да се достават следните документи:

  • фактура за новокупеното возило,
  • доказ за регулирани царински  и даночни обврски за возилото, полиса за задолжитено осигурување и докази за подмирени други  давачки при регистрацијата (надоместок за користење на јавните патишта, комунална такса,  административнa таксa и и др.),
  • доказ за сообразност на возилото со хомологациските прописи за возила кои важат во Р.С. Македонија и    
  • доказ за техничка исправност на возилото (не постар од 30 дена).

Сообраќајната дозвола има важност од една година.

Извор:
Министерство за внатрешни работи
www.https://mvr.gov.mk

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

This Post Has 0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Back To Top