Skip to content

Обврзница

Граѓанска обврзница е државна хартија од вредност која е наменета за граѓаните на Р.С. Македонија. Обврзницата е финансиски инструмент кој се смета за најмалку ризичен и нуди голема сигурност  дека каматата заедно со номиналната вредност ќе биде навремено исплатена. Минималниот…

Повеќе
Back To Top