Skip to content

Пазарна вредност на градежно земјиште

Пазарната вредност на градежното земјиште се утврдува според просечната цена на извршените купопродажби во годината која и претходи на тековната година за која се врши процена на земјиштето.

Во случај да не се извршени купопродажби на подрачјето на општината, пазарната вредност се утврдува според споредбените податоци за градежните земјишта кои се во промет во општините кои се соседни на општината на чие подрачје се наоѓаат недвижностите.

Извор:
Методологија за процена на пазарната вредност на недвижен имот

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

This Post Has 0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Back To Top