Skip to content

Како се стекнува сопственост на имот?

Сопственоста може да се стекне со:

  • Полноважно правно дело, односно договор за купопродажба или договор за дар, заверен кај нотар и запишан во катастар;
  • Наследување (наследник ако наследи од оставител, врз основа на закон или тестамент);
  • Одлука на државен орган (пример: со одлука за денационализација станот се враќа во сопственост);
  • по сила на закон, односно по истек на 20 години, кога законскиот и совесен држател на недвижноста станува нејзин сопственик.

Извори:
Закон за сопственост и други стварни права
Закон за наследувањето
Закон за облигационите односи

За постапките околу стекнувањето сопственост на имот, обратете се во Сервисеа.

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

This Post Has 0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Back To Top