Skip to content

Надоместок на плата за време на спреченост за работа

Висината на надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа поради повреда на работно место, професионално заболување, за време на давање на орган, крв или ткиво, за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство изнесува 100% од основицата на надоместокот на плата.

Надоместокот на плата во останатите случаи кои не се опфатени во горенаведените е на товар на средствата на Фондот и изнесува 85% од утврдената основица.

Извор:
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Во Сервисеа ќе Ви помогнеме со сите правни и административни препреки. Нашите услуги се достапни на следниот линк.

Вашиот проблем е наша мисија!

This Post Has 0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Back To Top