Skip to content

Внесување влог на содружниците во трговските друштва

Еден од условите за основање на трговско друштво е содружниците да внесат основачки влог, чиј влог може да биде паричен и непаричен. Внесувањето на основачкиот влог може да биде во моментот на основањето на трговскто друштво или одложено - да се…

Повеќе
Back To Top