Skip to content

Откуп на државно градежно земјиште

Доколку сакате да градите куќа или зграда, а дел од земјиштето кое влегува во градежната парцела не е во Ваша сопственост, туку е во сопственост на државата, во тој случај треба да го откупите за да можете да добиете одобрение…

Повеќе
Back To Top