Skip to content

Заштита на личните податоци на граѓаните

Како субјекти на личните податоци на граѓаните може да им биде побарано да ги предадат своите лични податоци или лични документи во обработка. Истото, заради потребите на некои од државните институции, приватни фирми, банки, осигурителни компании и други. Во ваков…

Повеќе

Заштита на лични податоци (матичен број на граѓанинот)

Кога единствениот матичен број на граѓанинот може да се предаде во обработка Единствениот матичен број на граѓанинот е идентификациска ознака на секој граѓанин. Истиот, во обработка може да се бара по различни основи односно за: работи кои се однесуваат на…

Повеќе
Back To Top