Skip to content

Старателство

Старателство претставува посебна заштита на: малолетни деца кои се без родителска грижа;полнолетни лица на кои им е одземена/ограничена деловната способност;на други лица кои не се во состојба или немаат можност сами да се грижат за заштитата на своите права и…

Повеќе
Back To Top