Skip to content

Услови за вработување странец

Странец е лице кое не е државјанин на РСМ. Странец може да се вработи во нашата земја, а услов е да поседува работна дозвола за странци. Работната дозвола се издава со цел лицето да може да работи на територијата на…

Повеќе
Back To Top