Skip to content

Работа од дома

За работа од дома се смета работата што ја врши работникот од својот дом или во простории што ги избрал работникот по свој избор (надвор од деловните простории на работодавачот). Со работа од дома работодавачот и работникот можат да се…

Повеќе
Back To Top