Skip to content

Приговор против неправилности при извршувањето

Приговор може да поднесе странката или учесникот ако сметаат дека при извршувањето се сторени неправилности. Приговорот мора да е образложен, аргументиран и поткрепен со соодветни докази. Рок за поднесување на приговор е 3 (три) дена по денот на осознавање на…

Повеќе
Back To Top