Skip to content

Услови за влез на странци во РСМ

Доколку некој странец сака да престојува во РСМ, не подолго од 90 дена во период од 180 дена, треба да ги исполнува следните услови: да поседува валидна патна исправа издадена во последните 10 години или друг документ пропишан за преминување…

Повеќе

Средства за издржување странец при престој во РСМ

Висината на потребните средства за издржување странец за период на престој во Република Северна Македонија, за негово враќање во државата од каде доаѓа или пак за транзит во трета држава ги определува Владата. Проценката на потребните средства за издржување се…

Повеќе
Back To Top