Skip to content

Постапка за отпишување на камати за неплатени сметки

Со Законот за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности*, телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простори, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште се отпишува затезна односно…

Повеќе
Back To Top