Skip to content

Ноќна работа и права на работниците

За ноќна работа се смета работењето во период од 22 часот навечер до 6 часот наутро наредниот ден. Работодавачот кој има воведено ноќна работа е должен да ја извести Трудовата инспекција за тоа.Работодавачот на работникот кој работи ноќно време должен…

Повеќе
Back To Top