Skip to content

Дали се казнува неисплаќање на К-15?

За работодавачите кои не исплаќаат К-15 односно регрес за годишен одмор, согласно законот се предвидува казна. Регресот за годишен одмор (К-15) се исплатува до 31 декември и преставува законска обврска за работодавачите од приватниот сектор. Доколку работодавачот не исплати регрес…

Повеќе
Back To Top