Skip to content

Замена на купен производ

Производ купен од продавница кој не е оштетен или употребен може да се биде заменет со нов. Потрошувачот може да побара да го замени производот, а притоа мора да ја чува фискалната сметка од истиот. Производот може да биде заменет…

Повеќе
Back To Top