Skip to content

Издршка на деца

Неплаќање издршка Родителите се должни да ги издржуваат своите малолетни деца (согласно Законот за семејство). Откако децата ќе станат полнолетни, родителите се должни да ги издржуваат децата до редовно завршување на школувањето, најдоцна до 26 годишна возраст. Доколку детето е…

Повеќе
Back To Top