Skip to content

Дали може да се гради на земјоделско земјиште?

На земјоделското земјиште може да се гради. Со законот е предвидено дека на земјоделско земјиште може да се градат објекти под одредени услови и начин. Покрај правото на градење на земјоделско земјиште постои можност да се воспостави и право на…

Повеќе
Back To Top