Skip to content

Заштита на лични податоци (матичен број на граѓанинот)

Кога единствениот матичен број на граѓанинот може да се предаде во обработка Единствениот матичен број на граѓанинот е идентификациска ознака на секој граѓанин. Истиот, во обработка може да се бара по различни основи односно за: работи кои се однесуваат на…

Повеќе
Back To Top