Skip to content

Додаток за домување

Додаток за домување се определува на необезбедени лица и тоа е нивно право за материјално и станбено обезбедување.   Во материјално необезбедени лица спаѓаат оние лица кои се корисници на гарантирана минимална помош и лица кои до 18 годишна возраст…

Повеќе
Back To Top