Skip to content

ДДВ (Данок на додадена вредност)

Даночен обврзник може да биде физичко и правно лице, како и здружување на лица кои трајно (или повремено) вршат стопанска дејност. Даночните обврзници кои во претходната календарска година оствариле (или надминале) вкупен промет од 2.000.000,00 денари се обврзани да се…

Повеќе
Back To Top