Skip to content

Издавање потврда за даночен резидент на РСМ

За да Ви биде издадена потврда за даночен резидент на Република Северна Македонија, потребно е да поднесете барање на образец - „Барање за издавање на потврда за даночен резидент (Б/ПДР)“.Услови Физичкото лице треба да е резидент на РСМ. Резидент е…

Повеќе
Back To Top