Skip to content

Внесување и изнесување странски пари

Дозволен влез на парични средства во Република Северна Македонија е до 10.000 евра. Ако при влез во земјава носите парични средства во износ поголем од 10.000 евра имате обврска да ги пријавите во Царина. За резидент, при излез од Република…

Повеќе
Back To Top