Skip to content

Тринаесетта плата

Тринаесетта плата всушност претставува остварениот профит кој работодавачот го дели со работниците. Со тоа се покажува дека работниците се заслужни за добиениот профит на фирмата. Согласно Законот за работни односи предвидено е дека може на работникот да му се исплати…

Повеќе
Back To Top