Skip to content

Прекршоци против јавен ред и мир

Прекршок против јaвниот ред и мир е секое однесување со кое се нарушува мирот, работата или вообичаениот начин на живеење на граѓаните, на јавно место и ја загрозува нивната безбедност, создава несигурност, го оневозможува непреченото движење или го нарушува остварувањето…

Повеќе
Back To Top