Skip to content

Права и обврски за време на штрајк

Право на штрајк имаат синдикатот и неговите здруженија со цел заштита на економските и социјалните права од работниот однос на своите членови (согласно закон). Учеството во штрајк и неговото огранизирање согласно законот и колективниот договор не претставува повреда на договорот…

Повеќе
Back To Top