Skip to content

Пензиски стаж поминат во друга држава

Лице кое било вработено и осигурано во друга држава со која Република Северна Македонија има склучено билатерален договор*, има право да побара утврдување на стаж и за тоа време што го поминал во другата држава како и обратно. Со државите…

Повеќе
Back To Top