Skip to content

Должности во случај на сообраќајна незгода

Лицата кои ќе се затекнат или наидат на место на сообраќајна незгода во која има повредени лица, имаат должност да укажат помош на повредените лица во сообраќајната незгода (во рамки на нивните знаења и способности). Во сообраќајна несреќа во која…

Повеќе

Обештетување во случај на незгода на автопат

Доколку на автопат се случи незгода, потребно е истата да се пријави во Министерството за внатрешни работи. Записник за незгодата случена на автопат ќе направи Министерството за внатрешни работи на самото место на незгодата. Доколку за возилото, возачот односно сопственикот…

Повеќе
Back To Top