Skip to content

Постапка за склучување брак со странски државјанин

Во нашата држава секој полнолетен граѓанин може да склучи брак со државјанин од било која друга држава. Во постапката за склучување брак потребно е да бидат присутни двајцата идни брачни партнери во Управата за водење на матичните книги односно пред…

Повеќе
Back To Top