Skip to content

Арбитража

Арбитража e тело од недржавен карактер составено од едно или повеќе лица, кои ги избираат странките. Најпрво се догововара надлежност на арбитражата, која се врши со писмен договор и која може да биде во вид на арбитражна клаузула или во…

Повеќе
Back To Top