Skip to content

Стекнување сопственост со одржувачка

Сопственост на некоја ствар може да се стекне со одржувачка по 3 години, а услов е држателот на таа ствар да биде совесен и законит држател на истата. Сопственост на недвижност може да се стекне по 10 години со одржувачка…

Повеќе
Back To Top