Skip to content

Нострификација на диплома

Нострификацијата е признавање на валидноста на документ. Се нострифицира документ на државјанин на РСМ кој завршил основно или средно образование во странство, со цел истиот да му биде признаен односно да има важност и во РСМ. Странски државјанин или лице…

Повеќе
Back To Top