Skip to content

Што е потребно за отпочнување на оставинска постапка?

Кога некое лице ќе почине, наследникот или наследниците треба да го пријават починатиот во матичната служба во општината во која имал последно живеалиште. Прво, се составува смртовница врз основа на податоците кои ги пополнува некој од наследниците за тоа кои…

Повеќе
Back To Top