Skip to content

Данок за моторни возила

Моторните возила во државава се предмет на оданочување и подлежат на плаќање данок пред нивна регистрација и тоа на: производство на моторни возила и пуштање во промет; преправка на моторни возила кои еднаш се одобрени и регистрирани од еден во…

Повеќе
Back To Top