Skip to content

Вработување на лице под 18 годишна возраст

Договор за вработување може да склучи лице под 18 годишна возраст, кое има општа здравствена способност. Дете под 15 годишна возраст и дете кое не завршило задолжително образование се забранува да работи (освен не подолго од 12 часа неделно за…

Повеќе
Back To Top