Skip to content

Дали се казнува неисплаќање на К-15?

За работодавачите кои не исплаќаат К-15 односно регрес за годишен одмор, согласно законот се предвидува казна. Регресот за годишен одмор (К-15) се исплатува до 31 декември и преставува законска обврска за работодавачите од приватниот сектор. Доколку работодавачот не исплати регрес…

Повеќе

Право на регрес за годишен одмор за работнички на породилно отсуство

Работничките кои користат одмор поради бременост или раѓање, кои работат кај ист работодавач и се во работен однос од најмалку 6 месеци во календарската година имаат право на регрес за годишен одмор (К-15).* Доколку не го остварат правото на регрес…

Повеќе
Back To Top