Skip to content

Што претставува конкурентската клаузула?

Конкурентската клаузула е договорна забрана на конкурентското дејствување. Доколку работникот во своето работење или во врска со работата се здобива со технички, производни или деловни знаења и деловни врски, може во договорот за вработување да договори да има забрана за…

Повеќе
Back To Top