Skip to content

Бришење од казнена евиденција

Лицето кое претходно било осудено може после определен период да побара да му се избрише осудата од казнената евиденција. Најпрво, претходно осуденото лице треба да достави молба за бришење од казнена евиденција до судот кој ја донел одлуката. Потоа, судот…

Повеќе
Back To Top