Skip to content

Царински постапки

Царински постапки кои ги применува царинската управа над стоките кои се предмет на царинска контрола се: Транзит - со транзитната постапка се одобрува движење од едно до друго место во рамките на царинското подрачје под контрола на царинскиот орган. Увоз…

Повеќе
Back To Top