Skip to content

Договор за градење

Со договорот за градење изведувачот се обврзува да изгради според претходно определен проект, во договорен рок определен градеж* на определено земјиште или да изврши на такво земјиште на постоен објект некакви други градежни работи, а нарачувачот се обврзува за тоа…

Повеќе
Back To Top