Skip to content

Заблуда

Заблуда кај договорите Неподобностa на согласност на волјите на договорните страни во договорите може да биде сфатена како недостаток волјата да биде слободно формирана и изразена во процесот на склучување на договорот, која може да се појави како заблуда. Заблудата…

Повеќе
Back To Top