Skip to content

Откуп на државно градежно земјиште

Доколку сакате да градите куќа или зграда, а дел од земјиштето кое влегува во градежната парцела не е во Ваша сопственост, туку е во сопственост на државата, во тој случај треба да го откупите за да можете да добиете одобрение…

Повеќе

Продажба на земјоделско земјиште

Продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост се врши врз основа на годишна програма за продажба на земјоделско земјиште која ја донесува Владата. Министерството во рок од 15 дена по донесување на одлукатa, распишува јавен оглас за продажба на земјоделското…

Повеќе
Back To Top