Skip to content

Дали се наследува долг?

Во вредноста на оставината на оставителот влегуваат и неговите долгови. Наследникот во делот од оставината што ја наследува ги наследува и долговите кои ги имал оставителот, но во висина на неговиот наследен дел. Наследникот не може да се откаже од…

Повеќе
Back To Top