Skip to content

Уредување на гранични линии помеѓу соседи

МеѓиМеѓата е заедничка гранична линија со која се разделуваат соседни земјишни парцели. Доколку граничните линии помеѓу соседните парцели се оштетени или истите не може да се распознаат од било каква причина, секој од соседите има право да бара постапка за…

Повеќе
Back To Top