Skip to content

Употреба на туѓа недвижност заради изведување на работи

Туѓа недвижност може да се употребува заради изведување на работи, поставување скелиња и слично.Сопственикот на негово барање, односно по предлог на надлежен орган, на недвижност на која е нужно да се извршат одредени работи потребни за нејзина употреба или користење…

Повеќе
Back To Top