Skip to content

Право на регрес за годишен одмор за работнички на породилно отсуство

Работничките кои користат одмор поради бременост или раѓање, кои работат кај ист работодавач и се во работен однос од најмалку 6 месеци во календарската година имаат право на регрес за годишен одмор (К-15).* Доколку не го остварат правото на регрес…

Повеќе
Back To Top