Skip to content

Обештетување во случај на незгода на автопат

Доколку на автопат се случи незгода, потребно е истата да се пријави во Министерството за внатрешни работи. Записник за незгодата случена на автопат ќе направи Министерството за внатрешни работи на самото место на незгодата. Доколку за возилото, возачот односно сопственикот…

Повеќе
Back To Top