Skip to content

Додаток за работен стаж

Работникот кој работи во јавниот сектор има право на додаток на плата за работен стаж според Општиот колективен договор. Висината на додатокот за работниот стаж изнесува 0,5 % за секоја навршена година работен стаж, a може најмногу да достигне до…

Повеќе
Back To Top